Page for sale (servers, domain, scripts) - Price: 0.99 BTC or 9 999 USD. Users: 150-200K/day (GA: goo.gl/tWSMTK ) Please submit [email protected]

İSLAM AHLAKI kitabı | Cennet Yolu İlmihali Sonsözü!Cennet yolu ilmihali (mızraklı ilmihal) kitabının sonsözü!
Bu kitap 3 bölümden meydana gelmiştir:
1- İslam Ahlakı: Ali bin Emrullah ve Muhammed Hâdimî hazretlerinin kitaplarından hazırlanmıştır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çareleri, 40 kötü huy ve tedavi yolları, ahlâk ilminin faydaları, ruhun ne olduğu, ruhun kuvvetleri geniş olarak anlatılmaktadır.

2- Cennet Yolu İlmihali: Mızraklı İlmihâl olarak da bilinir. Cennet Yolu İlmihali’nin asıl ismi, (Miftah-ul Cennet) yani Cennet kapısının anahtarıdır. İmanın altı şartı, küfre sebep olan hususlar, İslam’ın 5 şartı, 54 farz, büyük günahlar, evlenmenin edebleri, ölüme hazırlık gibi konuları anlatan bir ilmihal kitabıdır. Muhammed bin Kutbüddin İznikî hazretleri hazırlamıştır. Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, (Bu ilmihalin yazarı salih bir zattır. Okuyanlara faydalı olur) buyurmuştur. Osmanlı sultanları da, çok kıymetli bu eseri, birçok ülkeye göndermişler, halk da dinini doğru olarak öğrenmişti. Bunu bilen İslam düşmanları, Mızraklı İlmihâli kötülemişlerdi.

3- Ey Oğul İlmihali: Süleyman bin Ceza hazretleri hazırlamıştır. İbadetler, iman, ana-baba hakkı, sıla-ı rahim, yeme içme adabı, hakiki Müslüman nasıl olur gibi konular vardır. Ayrıca bu bölümün sonuna, Muhammed Mâsum Fârukî hazretlerinin çok kıymetli 11 mektubunun tercümesi de ilave edilmiştir.


Muhammed Hadimi hazretleri, İslam Ahlakı kitabı, Sesli Kitap, Kitap dinle, Kitab dinle, Hakikat Kitabevi, rahmetullahi aleyh, Hakikat kitabevi yayınları dinle, Neden, Niçin, Nasıl, Kitap dinle, Sesli Kitap dinle, Fıkıh kitabı, Fıkıh öğren, Doğru yazılmış din kitabı, Ehli Sünnet alimlerinden nakil, Hüseyin Hilmi Işık, tercüme ettiği kitaplar, Mızraklı ilmihal, Cennet yolu ilmihali, dedelerimizin el kitabı

Facebook