Page for sale (servers, domain, scripts) - Price: 0.99 BTC or 9 999 USD. Users: 150-200K/day (GA: goo.gl/tWSMTK ) Please submit [email protected]

Czas: 04:37

Odsłony: 6 704

23 3

Dodany: 2012-06-12 14:51:10

Autor: מוזיקה ישראלית

Kategoria: Muzyka

dana bergersbv crdrמוזיקה ישראליתמוסיקה ישראליתNMCהד-ארצילואי להבצוריה להב

דנה ברגר - מותר (קליפ)מילים: דנה ברגר, צרויה להב ולואי להב
לחן: דנה ברגר ולואי להב

מותר לנו לאהוב
אסור לנו לחשוב יותר מדי
רק לא להתאהב
רק לא לשבור עוד לב

כאילו לא ידעתי את זה מההתחלה
כאילו לא ניסיתי להיות ילדה גדולה
הנה אני באה, הנה אני מגיעה
תן לי רק עוד רגע, הנה אני מתחילה.

מישהי קוראת לי לקום,
להתעורר
החיה שרוטה בבטן
איך שזה חודר.

מותר לנו לאהוב
החול נשרף, החול נמס בחום
החטאים שלי
הולכים איתי לכל מקום

כאילו לא ידעתי את זה מההתחלה
כאילו לא ניסיתי להיות ילדה גדולה
הנה אני באה, הנה אני מגיעה
תן לי רק עוד רגע, הנה אני מתחילה.

מישהי קוראת לי לקום,
להתעורר
החיה שרוטה בבטן
איך שזה חודר.

כאילו לא ידעתי את זה מההתחלה
כאילו לא ניסיתי להיות ילדה גדולה.

מישהי קוראת לי לקום,
להתעורר
החיה שרוטה בבטן
איך שזה חודר.

מותר לנו לאהוב.

מותר לנו לאהוב.

Facebook